Select Page

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) là 2 ngân hàng mới nhất vừa được cấp phép bổ sung đủ điều kiện bảo lãnh bất động sản.

Eximbank là 1 trong 2 ngân hàng vừa được NHNN cấp phép bổ sung bảo lãnh bất động sản.

Eximbank là 1 trong 2 ngân hàng vừa được NHNN cấp phép bổ sung bảo lãnh bất động sản.

Ngày 25/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố danh sách bổ sung các ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai.

Theo đó, NHNN bổ sung 2 ngân hàng thương mại có đủ điều kiện thực hiện hoạt động bảo lãnh cho chủ đầu tư bất động sản để bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai là EximbankSaigonbank.

Như vậy, tính đến nay đã có 40 ngân hàng được cấp phép tham gia nghiệp vụ bảo lãnh bất động sản.

Trước đó ngày 12/8, Ngân hàng Nhà nước đã công bố danh sách đợt 1 gồm 33 ngân hàng được tham gia bảo lãnh bất động sản. Tiếp đó, 5 ngân hàng khác cũng được cấp phép bảo lãnh sau đó 2 tuần.

Theo quy định hiện hành, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, dự án phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh.

Trong trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết, bên mua, bên thuê mua có quyền yêu cầu ngân hàng hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác theo hợp đồng đã ký kết.

Theo cafeland.vn