Select Page

Pháp Lý

Dự án Ninh Giang Riverside hiện nay được chủ đầu tư tách sổ đỏ ra từng nền. Khách hàng có thể được xem sổ trước khi ký hợp đồng. Sau đây là mẫu sổ đỏ của khách hàng đã được INVESCO tách

sổ đỏ tại dự án ninh giang riverside

Sổ đỏ tổng của dự án đã được tách ra 164 sổ đỏ cho từng nền

sổ đỏ tại dự án ninh giang riverside

Để được hỗ trợ xem sổ trước khi ký hợp đồng, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline chủ đầu tư: 0908.30.1661